Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

AKADEMİK KADRO

 

Unvan

Adı Soyadı

Görevi

Dahili No

Oda No

E-Mail

Doç. Dr.

Kenan SAATTÇİOĞLU

Bölüm Başkanı

 

 

kenan.saatcioglucomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Zehra Evrim KANAT

Bölüm Başkan Yrd.

17036

215

zehraevrim.kanatcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Gülşah POLAT

Bölüm Başkan Yrd.

 

235

gulsah.polatcomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Minara GULİYEVA

 

17019             

119

minara.guliyevacomu.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi

Hilal BOZKURT

 

17016

124

hilal.bozkurtcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Mehmet ERİM

 

 

238

merimcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Şule GÜNAL

 

17058

238

sulerimcomu.edu.tr

Öğr. Gör.

Gholamreza TAHERİ

 

 

135

 

Arş. Gör.

Şule ÖZTÜRK

 

17020

128

suleozturkcomu.edu.tr