Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü

Bölüm Tanıtımı:
Bölümümüz ilk olarak Tekstil Tasarımı Bölümü adıyla 2003-2004 Eğitim Öğretim yılında öğrenci almıştır.
Bölümümüzün adı Tekstil ve Moda Tasarımı olarak değişmiştir ve yenilenen adıyla ilk öğrencilerini 2020-2021 Eğitim Öğretim yılında almıştır.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü Lisans Programı kontenjanı YÖK tarafından 20 öğrenci olarak belirlenmiştir. Aktif kayıtlı öğrenci sayımız 61’dir. Bölümümüzde 1 adet Baskı Atölyesi, 1 adet Giyim Atölyesi, 1 adet Dokuma Atölyesi, 1 adet El Sanatları Atölyesi, 1 adet Bilgisayar Laboratuvarı bulunmaktadır.
Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümü sergi etkinlikleri fakülte binasında yer alan fuaye alanında düzenlenmektedir. Terzioğlu yerleşkesinde öğretim elemanları ve öğrencilerin yararlanabileceği bir adet yemekhane ve Fakültemiz binasında bir adet kantin mevcuttur.

Misyon
• Öğrencilerin yükseköğretimin amacına, ülkenin bilim politikasına, toplumun yüksek
düzeyde ve çeşitli kademelerindeki insan gücü gereksinimine göre ilgi, yetenekleri
doğrultusunda yetişmelerini sağlamak,
• Bilimsel ve sanatsal alanlarda araştırmalar ve faaliyetler yapmalarını teşvik etmek,
• Çağdaş,
• Yapıcı,
• Yaratıcı,
• Gelişmeleri takip eden,
• Kazandığı bilgi, beceri ve davranışları meslek hayatına adapte edebilen,
• Ulusal kültürümüze saygılı, çevreci, insan hak ve özgürlüğünü ilke edinen,
• Eleştiriye açık, rekabetçi, emeğe ve fikre saygılı, etik değerlere sahip, ekip olarak
çalışmaya uygun,
• Sorumluluk üstlenmeyi ilke edinmiş kendi alanında seçkin bireyler olarak
yetişmelerini sağlamaktır.

Vizyon
• Tekstil ve Moda Tasarımı Bölümünde öğrenim gören öğrencilerin geliştirdiği yeni
fikirleri, tasavvurları, etkin olarak uygulayabileceği fizikî ortamları sağlamak,
• Tasarım ilkeleri doğrultusunda tasarım süreçlerini uygulamalarını sağlamak,
• Teknik bilginin estetik değerler ve teknolojik imkânlarla öğrenme yöntemi ile
yürütülmesini sağlamak,
• Eğitim-öğretim faaliyetlerinin tekstil ve giyim endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikli
tasarımcı ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde yürütülmesi sağlamak,
• Teknoloji, moda, sanat ve tekstil ile ilgili gelişmeleri sürekli takip eden bireylerin
yetişmelerini sağlamak, teknik bilgiyi, beceriyi ve tasarım ilkelerini hem kitle üretim
sektöründe hem de sanatsal yönde kullanabilen öğrenciler yetiştiren kurumlar arasında yer
almak,
• Baskı, Dokuma ve Giyim Sanat Dalları ile ihtiyaç durumunda açılacak diğer dallarda
yer alan kuramsal ve uygulamalı dersler ile öğrenciyi en üst seviyede teknik bilgi, beceri ile
donatmak,
• Öğrencinin yeni fikirlerini, tasavvurlarını yaratıcı yeteneği ile birleştirmesini
sağlamak,
• Baskı, Dokuma ve Giyim alanlarında desen, baskı, dokuma ve giyim tasarımlarında
toplumun beklentileri doğrultusunda ürünler ortaya çıkarmasını sağlamak,
• Gelişen ve değişen evrensel bir sistem içerisinde kendi alanı ile ilgili faaliyetlerde
özgüven ve özveri ile yer almasını sağlamak,
• Disiplinler arası bilginin bakış açısını geliştireceği bilincini kazandırmaktır.