Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
TEKSTİL VE MODA TASARIMI BÖLÜMÜ

Veritas Tekstil Firmasıyla toplantı gerçekleştirildi.

Tekstil Tasarımı ve Moda Bölümümüz Dekan V.  Prof. Dr. Dinçay KÖKSAL, Dekan Yardımcısı ve Tekstil ve Moda Tasarımı Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berna İLERİ, Dr. Öğr. Üyesi Zehra Evrim KANAT, Öğr. Gör. Mehmet ERİM,  Arş. Gör. Şule ÖZTÜRK, Teknoloji ve Transfer Ofisinden Savaş GÜRDAL ile Kadir YILMAZ ve Denizli Veritas Tekstil Firması Yetkilileri ile yapılacak ortak projeler için bir toplantı gerçekleştirdiler.